วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เขียนเพลง แฉงหัวใจ...


เนื้อ-ทำนอง เด็กเรียนพันธุ์ใหม่ (ต่ายร้อง)


เนื้อ-ทำนอง แฟชั่นฟันเหล็ก


เพลง งอมแงม


ร่วมเขียนเพลง สัญญาใต้แสงหวัน...


ร่วมเขียนเนื้อ เพลงร้อนใจ


เขียนเพลงเสือกินแห้ว...